O granátech

Granáty jsou šperkařské kameny, které lidstvo zná od dávných dob. Jejich název pochází od latinského slova granatus – zrnitý, připomínající zrníčka plodu granátového jablka. Lidé často vnímají granát pouze jako kámen červené barvy, ale rodinu granátů  tvoří velké množství druhů, jejichž barvy se mohou pohybovat od bezbarvého po černý. Skupina granátů patří mezi silikáty a dělí se na dvě podskupiny podle svého chemického složení. Dělí se na skupinu železo-hořečnato-manganové granáty, nebo-li pyralspity. Nazývají se podle prvních slabik granátů patřících do této podskupiny: jde o pyrop, almandin, spessartin. Druhou podskupinu tvoří  vápenaté granáty – ugrandity, kam patří uvarovit, grossulár, andradit. V rámci těchto podskupin je běžně rozšířený izomorfismus (schopnost chemických prvků plynule nahrazovat jiné chemické prvky).

Zaměříme se na jednotlivé druhy, jejich barvu a oblast těžby.

                 Pyralspity. Do této skupiny patří granát pyrop, almandin, spessartin.

  • Pyrop. Název jednoho z nejznámějších a nejkrásnějších granátů pochází z řeckého pyropos – podobný ohni. V různých dobách měl tento kámen různé názvy: karbunkule, ale i bahamský, kapský a arizonský rubín. Pyrop je hořečnatý granát, jeho vzorec je Mg3Al2(SiO4)3. Obvykle má červenou, červeno-fialovou, skořicově-červenou až tmavě červenou barvu. Základní příměsi, určující zabarvení pyropu jsou ionty Cr3+ a Fe3+. Pyropy se těží v mnoha nalezištích: v České republice (v Čechách), v Tanzánii, v JAR a dalších afrických zemích, v Indii, na Srí Lance, Brazílii, Argentině,Pyrop-spessartin Austrálii, Norsku, Rusku. V Tanzánii a na Srí Lance, ale i v jiných oblastech se nacházejí pyropy s efektem barvoměny (alexandritový efekt). Barva těchto kamenů se mění od modravo-zelené, světlomodré za denního světla po červenou, purpurově-červenou při umělém osvětlení, což je podmíněno příměsí Cr, V a Fe3+.

             almandin

  • Almandin. Jedná se o nejrozšířenější granát. Jeho název je spojen se zkomoleným názvem místa Alabanda v Malé Asii, kde se v dávných dobách tyto kameny zpracovávaly. Jsou známy i jiné názvy – karbunkul (stejně jako pyrop), antrax, kafrunkelštejn. Vzorec almandinu je Fe3Al2(SiO4)3, jeho zabarvení souvisí s ionty Hvezdny almandin Fe2+ a Mn2+. Almandiny mají červenou a purpurově červenou barvu. Kvalitní kameny se těží na Srí Lance, v Indii, Brazílii, na území USA, v Kanadě, Tanzánii, Zambii a na Madagaskaru.

         
 

Rozlišit pyrop a almandin vizuálně bývá celkem obtížné, neboť patří ke krajním členům izomorfní řady, a proto si mohou být velmi podobné.

rhodoliteStředním členem této izomorfní řady rhodoliteje granát rodolit, jehož chemické složení obsahuje jak hořčík , tak železo. Barva rodolitu se pohybuje mezi purpurově růžovou po růžovou. Rodolity se těží v Tanzánii, Zimbabwe, na Srí Lance a na Madagaskaru.

 

  • Spessartin. Jmenuje se po místě Spessart v Bavorsku, kde byl poprvé objeven. Chemický      vzorec spessartinu je Mn3Al2(SiO4)3. Spessartin Spessartiny se vyskytují od žluto-hnědé Spessartinpo oranžovou až do červeně-oranžové barvy. Nejcennější druh spessartinu se jmenuje granát mandarin a má jasně oranžovou barvu. Dobývá se v Africe, na Madagaskaru, v Brazílii, na Srí Lance, v Mexiku atd.


Uprostřed mezi pyropem a spessartinem se nachází granát „malaja“, objevený v roce 1979 v Tanzánii. Tento granát má oranžovo-červenou barvu.

U granátů ze skupiny pyralspitů lze najít řídké případy výskytu krystalů rutila, které mají efekt míhajícího se proužku -  kočičího oka, dokonce i efekt hvězdice (šesti a dvanácti paprsčité).

                Ugrandity. Do této skupiny patří granáty uvarovit, grosuljar a andradit.

  • Uvarovit. Tento druh granátu se vyskytuje zřídka, byl pojmenován na počest jednoho z prezidentů Ruské carské akademie věd hraběte UvarovitS. S. Uvarova, poprvé byl objeven v polovině 19. století na Uralu. Chemický vzorec tohoto minerálu je Ca3Cr2(SiO4)3. Smaragdově zelená barva tohoto granátů je dána Cr3+. V současné době byl také nalezen v USA, v Kanadě, ve Finsku, Norsku, JAR. Bohužel se obvykle nachází v podobě drobných, 1-2 mm velkých krystalů, větší nálezy o velikosti do 1 cm jsou velmi vzácné. Ve většině případů je na trh uváděn v podobě shluků.
  •  Grossulár. Svůj název dostal podle odstínu zelené barvy připomínající plody angreštu, latinsky grossularia. Chemické složení grossuláru je Ca3Al2(SiO4)3. Barevná škála se pohybuje od žluté přes zeleno-žlutou do žluto-hnědé barvy. Grossulár se těží v Pákistánu, v Mali a jinde. Také existuje v několika druzích. Grossulár zabarvený vanadiem od trávově zelené barvy po sytě zelenou se nazývá podle místa objevení a těžby na hranicích Keni a Tanzanie vedle národního parku Tsavo - tsavorit. Grossulár obarvený příměsí iontů hesonit Fe3+ do žluto-hnědé a do medově žluté barvy se jmenuje hesonit – z řeckého gesson – méně, slaběji (souvisí to s některými diagnostickými vlastnostmi kamene). Bezbarvý grossulár se jmenuje levkogranát, od latinského slova leiko bílý. Levkogranát se těží v Kanadě, v Mexiku, v Tanzánii. Objevuje se i hornina, která se skládá z granátu grossuláru s názvem, hydrogrossulár (známý také jako transvalský – africký - jadeit). Byl objeven v roce 1905 v Jižní Africe a liší se přítomností vody ve vzorci: Ca3Al2(SiO4)2(OH)4. Grossulár V současné době se těží také na Novém Zélandu, v Pákistánu a jinde. Zabarvení grossuláru se může lišit podle obsahu Fe a Mn. Pokud Fe tvoří méně než 2%, Grossulár je kámen bezbarvý nebo slabě zabarvený, ale vyšší množství příměsi železa způsobuje tmavozelenou barvu se žlutými odstíny. Mn způsobuje růžovou barvu hydrogrossuláru (nachází se v Mexiku). V hydrogrossuláru z Pákistánu , ale i z některých jiných nalezišť byly objeveny příměsi Cr, dodávající světlezelenou barvu.
  • Andradit. Další člen izomorfní řady. Byl pojmenován na počest portugalského mineraloga De Andrada. Chemický vzorec granátu andradit je Ca3Fe2(SiO4)3. Samotný andradit má medově-hnědou barvu. Využívá se ke sběratelským účelům, ale i v tomto případě existují různé druhy. Andradit žluto-zelené a světle-zelené tsavorit barvy se nazývá démantoid – z holandského podobný diamantu, což vyjadřuje jeho výraznou hru odlesků ve vybroušeném stavu. Barva démantoidu je podmíněna přítomností Fe3+ a Cr3+ tsavorit v jeho složení. Poprvé byl objeven v roce 1868 na Urale. Později v roce 1874 bylo objeveno známé uralské naleziště Sysertskoje. V současnosti se démantoidy těží také na Srí Lance, v Kongu, Zairu, USA. Démantoid je ze všech granátů nejdražší (druhým nejcennějším je tsavorit).

               melanite


 

Andradit černé barvy se jmenuje melanit z řeckého melas – černý. Barvu melanitu způsobuje příměs titanu. Nalézá se v Německu, USA, Rusku a jinde.

Bookmark and Share

Get the Flash Player to see this player.

The Exhibits

Exhibition

 

 

See more

Minerals

 

See more

see more